Δωρεάν διαδικτυακό παιχνίδι Σκακιού. Παίξτε Σκάκι τώρα σε καθαρό γραφικό περιβάλλον. Χωρίς εγγραφές, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς πρόσθετα. Παίξτε Σκάκι με τον υπολογιστή, με φίλους ή με τυχαίους αντιπάλους.
Ελληνικά
  
 Επανασύνδεση
Γρίφος της ημέρας
Παίζουν τα μαύρα
Περισσότερα » Ανοικτά πρωταθλήματα
Hourly Bullet 30m  1
Hourly Blitz 50m  25
Wilder  5+0 960 Rated 30m  1/4
Περισσότερα » Simultaneous exhibitions
Περισσότερα » Τελευταίες δημοσιεύσεις στο φόρουμ
 1. analysis suggestion galaxie-500 why does the computer analysis default to the end of the game with no […]
 2. Atomic replaying O-O-O bug YetAnotherAccount http://en.lichess.org/Oyok5YX3#23 Castling O-O-O makes a Black Rh8 […]
 3. The tactics trainer needs seri […] Demotion A quicker mate can make all the difference in very fast games.
 4. Color scheme in analysis graph Usolando i totally agree with you now it is hard to discriminate black in the […]
 5. Color scheme in analysis graph JuliusDL Today the color scheme in the analysis graph was changed. Not sure how […]
 6. The tactics trainer needs seri […] LezardTurquoise I just failed because I went for a mate in 2 instead of a mate in 1 (p […]
 7. How can I get better at seeing […] Dionysus_god For plain old tactics, the best site I've seen is 'chess tactics serve […]
 8. How can I get better at seeing […] Chess_Agent I like http://chesstempo.com/chess-tactics.html << :)
 9. How can I get better at seeing […] Dionysus_god Practice mate in one puzzles here http://mateinone.com/ Then move o […]
 10. three check game I played gr8m8m8 LeMusique, thanks for the reply.
 11. How can I get better at seeing […] Septagonizate The CAPTCHA checkmates are really not difficult
 12. three check game I played LeMusique http://lichess.org/kZb9zGoV check my notes on this game.
 13. three check game I played gr8m8m8 thanks for your reply and example. I see what you mean although I am s […]
 14. three check game I played LM Lightsss - black is ok - if you want to give 3 tempi (this is the real problem […]
 15. Result of the simuls Garry in […] Kutford Garry *and Nigel
 16. Result of the simuls Garry in […] Kutford Hello everyone. Does anyone know what were the results of the simuls b […]
 17. End Game Training/Course? Mirnav I like the tactics training on lichess a lot and I come across some en […]
 18. How can I get better at seeing […] stefantelefan Think of most positions on the checkboard as CAPTCHA checkboards. Par […]
 19. How can I get better at seeing […] SantiaghoGarcia You must play Classic games and you must think moves
 20. three check game I played gr8m8m8 http://en.lichess.org/NagPIxLI8fh8 http://en.lichess.org/NagPIxLI/bla […]
Περισσότερα » Τελευταίες ενημερώσεις
New features: kid mode, simuls, and more

We are the world's chess community answer to commercial websites: yes, chess can be free!

[April Fools] Lichess.org is sold to ChessCube

ChessCube (Pty) Ltd buys lichess.org for $752,000; Thibault retires to Bahamas

Exciting times

Lichess keeps on improving. Can you keep up with the pace?