Δωρεάν διαδικτυακό παιχνίδι Σκακιού. Παίξτε Σκάκι τώρα σε καθαρό γραφικό περιβάλλον. Χωρίς εγγραφές, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς πρόσθετα. Παίξτε Σκάκι με τον υπολογιστή, με φίλους ή με τυχαίους αντιπάλους.
Παίξτε
Δημιουργήστε παιχνίδι Πρωτάθλημα Ταυτόχρονες εκθέσεις
Εκπαίδευση
Εξάσκηση Ανοίγματα Συντεταγμένες
Παρακολουθήστε
Lichess TV Βιβλιοθήκη τηλεοπτικού υλικού
Κοινότητα
Παίκτες Ομάδες Φόρουμ Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Εργαλεία
Πίνακας ανάλυσης Προετοιμαστής σκακιέρας Εισαγωγή παιχνιδιού Προχωρημένη αναζήτηση
Ελληνικά
Είσοδος
  
 Επανασύνδεση
Γρίφος της ημέρας
Παίζουν τα λευκά
Περισσότερα » Ανοικτά πρωταθλήματα
Περισσότερα » Ταυτόχρονες εκθέσεις
Περισσότερα » Τελευταίες δημοσιεύσεις στο φόρουμ
 1. 15 seconds rule kills us!!! shadiiiii I mean can you lichess guys do somthing about it?
 2. 15 seconds rule kills us!!! shadiiiii Many of us suffer from connection problems (slow net, loading error, .…
 3. horizontal scrollbar flugsio Lichess works fine with only 1000 pixels wide screen (if you don't kno…
 4. horizontal scrollbar MakeDeal I use firefox and there is no horizontal scrollbar. I have to resize t…
 5. Bug in 960 Correspondence Hellball I take it you are referring to this game? http://el.lichess.org/fnDIBH…
 6. Why my solution fail? nkhodyunya Here is the problem - http://en.lichess.org/training/44727. After 1.…
 7. Bug in 960 Correspondence Angry_Pacific I'm currently playing a 960 correspondence game where I cannot move a …
 8. bug in search engine TomFurga Strange, when I open your profile, I see your horde-statistics and all…
 9. bug in search engine Pipapoh sorry, if the following issue was posted before: today i noticed, t…
 10. Computer Analysis - Show more … Khanage I know what you mean. The analysis is absolutely fantastic, but over t…
 11. Computer Analysis - Show more … StefanGER Hi there, I love that lichess has the computer analysis feature, I jus…
 12. Feature request: Material diff… semada During the correspondence game I often use the Analysis mode to try so…
 13. Remove moves in the analysis b… MrThysbe I like to use the analysis board to read through some of my chess book…
 14. Clicking on Analyze cancels th… Little_Bobby_Tables When you request a computer analysis, you leave the game and become a …
 15. Clicking on Analyze cancels th… semada After finishing a game, my oponent offers me a remach. I clicked the "…
 16. submiting a puzzle Unihedron You can't. http://ja.lichess.org/qa/393/how-do-i-upload-chess-problems…
 17. Allow takeback with stockfish Unihedron If you have takebacks disabled you're not supposed to use them anywher…
 18. Show who offered rematch in ch… DVRazor + who offered a draw and who offered a takeback.
 19. Endgame help DVRazor Just attack pawns, they can't defend on their own...
 20. tactics puzzle should be stopp… thetasquared Well, taking with the queen exchanges Q when its not really necessary.…
Περισσότερα » Τελευταίες ενημερώσεις
Lichess Summer Marathon Tournament

and a bonus sneak peek at the next major feature of lichess!

lichess mobile 2.0

This week we published a new, revamped lichess mobile application!

Improvements to Lichess - June edition

Developers had too much coffee during the last two weeks, and lichess took a big step forward.